Dr Alireza tavakoli Specialized clinic for knee and hip
Dr.

Dr Alireza tavakoli

Specialized clinic for knee and hip Dr. Alireza Tavakkoli Address: Shiraz, Twenty Met ...

Specialized clinic for knee and hip Dr. Alireza Tavakkoli Address: Unit 1, Twenty Meter, Saadi Cinema, Shiraz, Iran ☏071 3234 99 11 No. 071 3234 99 22

  پیشنهادی ها (برای نمایش بر روی هر کدام کلیک کنید) :

 دکتر محمد مهدی رحمانی
جراح فوق تخصص اورولوژی دکتر حسین پایدار اردکانی جراح زیبایی بینی مشهد  مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )

توجه داشته باشید که اطلاعات وارد شده توسط کاربران سایت انجام شده و سایت آتراپات هیچ گونه مسئولیتی در قبایل هر کدام قبول نمی کند در صورت مغایرت این اطلاعات ،پشتیبانی آتراپات را با کلیک کردن در این لینک مطلع سازید

Contacts

Website: http://t.me/orthotavakoli

 Instagram: dr_tavakoli_official

If you are looking to find Dr Alireza tavakoli Instagram page must click here for Go to the Instagram Dr Alireza tavakoli page .

متاسفانه سامانه و سیستم نوبت دهی آنلاین مطب Dr Alireza tavakoli فعال نیست و شما نمی توانید نوبت اینترنتی از طریق سیستم نوبت دهی مطب Dr Alireza tavakoli در سامانه نوبت دهی آنلاین آتراپات داشته باشید . بنابراین حتما از جناب آقای Dr Alireza tavakoli بخواهید که سامانه نوبت دهی اینترنتی آتراپات را فعال کند که بعدها شما و عزیزانی شبیه به شما لذت گرفتن نوبت را در این سامانه تجربه کند و همچنین جناب آقای Dr Alireza tavakoli کسب و کار خود را بیشتر توسعه دهد .