نگار جواهریان هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر ایران
نگار جواهریان هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر ایران

نگار جواهریان

هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر ایران

ازدواج او با رامبد جوان نامش را سر زبان ها انداخت . نگار جواهریان را با فیلم هایي مانند نگار ،طلا و مس، حوض نقاشی، یه حبه قند، بی خود و بی جهت و هیچ به یاد می آوریم و به نظر میرسد تنها کاهانی متخصص گرفتن بازی هاي متفاوت از این بازیگر جوان ایرانی هست و در بقیه فیلم ها او تن به ارائه پرتره هاي بیش از حد مثبت و خنثی از خود میدهد.