مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )   مهندس نرم اف

مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )  

مهندس نرم افزار و شبکه های کامپیوتری - برنامه نویس تحت تمام پلتفرم ها و موسیقی دان

I'm a Software Engineer , Network Engineer , Programmer(iOS,Android,Mac,Windows,Web) and Musician⌨

اطلاعات تماس

  وب سایت: https://www.seogate.ir/

 اینستاگرام: stevecyrus.official

اگر دنبال صفحه اینستاگرام مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )   می گردید در این صفحه آن را پیدا کرده اید چون برای رفتن به صفحه ایستاگرام مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )   کافی است اینجا را کلیک نمایید تا به صفحه ایستاگرام مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )   بروید و در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )   پیدا کنید .