كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري بورد تخصصي جراحي حيوانات ، اس

كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري

بورد تخصصي جراحي حيوانات ، استاد دانشگاه جراحيهاي تخصصي و فوق تخصصي،...

بورد تخصصي جراحي حيوانات ، استاد دانشگاه جراحيهاي تخصصي و فوق تخصصي، راديولوژي خ ولیعصر خ فرشته پ١٤٠ ٠٩١٢١١١٥٣٨٦ ٢٢٠٤٧٣٨٠

  پیشنهادی ها (برای نمایش بر روی هر کدام کلیک کنید) :

 دکتر محمد مهدی رحمانی
جراح فوق تخصص اورولوژی  مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )

اطلاعات تماس

  وب سایت: http://www.24d.ir/1782

 اینستاگرام: drtabari_pet_clinic

اگر دنبال صفحه اینستاگرام كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري می گردید در این صفحه آن را پیدا کرده اید چون برای رفتن به صفحه ایستاگرام كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري کافی است اینجا را کلیک نمایید تا به صفحه اینستاگرام كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري بروید .

متاسفانه سامانه و سیستم نوبت دهی آنلاین مطب كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري فعال نیست و شما نمی توانید نوبت اینترنتی از طریق سیستم نوبت دهی مطب كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري در سامانه نوبت دهی آنلاین آتراپات داشته باشید . بنابراین حتما از جناب آقای كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري بخواهید که سامانه نوبت دهی اینترنتی آتراپات را فعال کند که بعدها شما و عزیزانی شبیه به شما لذت گرفتن نوبت را در این سامانه تجربه کند و همچنین جناب آقای كلينيك جراحي دامپزشكي دكترطبري کسب و کار خود را بیشتر توسعه دهد .