فاطمه معتمد آریا یکی از بازیگران سینمای ایران
فاطمه معتمد آریا یکی از بازیگران سینمای ایران

فاطمه معتمد آریا

یکی از بازیگران سینمای ایران

او مهم‌ترین بازیگر سینمای کشور ایران در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بود با «هنرپیشه، ریحانه، مسافران» و سریال هایي مانند گل پامچال و آرایشگاه جذاب. در سال هاي بعد نیز شاه نقش هاي خاص خود را ایفا میکرد مانند بازی در گیلانه و همین طور این جا بدون من. او 55 ساله هست.