دكتر عليرضا آزمنديان دكترا مهندسي صنايع از دانشگاه USCكاليفر

دكتر عليرضا آزمنديان

دكترا مهندسي صنايع از دانشگاه USCكاليفرنيا بنيانگذار تكنولوژي فكر برت...

دكترا مهندسي صنايع از دانشگاه USCكاليفرنيا بنيانگذار تكنولوژي فكر برترين سخنران تحول آفرين ايران دفتر تکنولوژی فکر :۰۲۱۲۲۰۴۳۰۸۱ www.azmandian.com

  پیشنهادی ها (برای نمایش بر روی هر کدام کلیک کنید) :

 دکتر محمد مهدی رحمانی
جراح فوق تخصص اورولوژی  مهندس محسن عابدی -استیو سایروس (Steve Cyrus )

اطلاعات تماس

  وب سایت: https://t.me/dralirezaazmandian

 اینستاگرام: dralirezaazmandian

اگر دنبال صفحه اینستاگرام دكتر عليرضا آزمنديان می گردید در این صفحه آن را پیدا کرده اید چون برای رفتن به صفحه ایستاگرام دكتر عليرضا آزمنديان کافی است اینجا را کلیک نمایید تا به صفحه اینستاگرام دكتر عليرضا آزمنديان بروید .

متاسفانه سامانه و سیستم نوبت دهی آنلاین مطب دكتر عليرضا آزمنديان فعال نیست و شما نمی توانید نوبت اینترنتی از طریق سیستم نوبت دهی مطب دكتر عليرضا آزمنديان در سامانه نوبت دهی آنلاین آتراپات داشته باشید . بنابراین حتما از جناب آقای دكتر عليرضا آزمنديان بخواهید که سامانه نوبت دهی اینترنتی آتراپات را فعال کند که بعدها شما و عزیزانی شبیه به شما لذت گرفتن نوبت را در این سامانه تجربه کند و همچنین جناب آقای دكتر عليرضا آزمنديان کسب و کار خود را بیشتر توسعه دهد .