باران کوثری بازیگر، طراح صحنه، طراح لباس و منشی صحنه
باران کوثری بازیگر، طراح صحنه، طراح لباس و منشی صحنه

باران کوثری

بازیگر، طراح صحنه، طراح لباس و منشی صحنه

دختر رخشان بنی اعتماد و جهانگیر کوثری متخصص بازی در درام هاي اجتماعی هست. در سال هاي جدید با فیلم هایي مانند سد معبر، هفت ماهگی، لانتوری، منزل دختر و کوچه بی نام و جامه دران یک ژانر سینمایی خاص خود را دنبال کرده هست؛ ژانری که خیلی شبیه دغدغه هاي اجتماعی مادرش رخشان بنی اعتماد بوده هست. او کوله باری از جوایز سینمایی دارد و گه گدار در عرصه سیاست و اجتماع نیز حرف هایي برای گفتن دارد.